Medberoende/ anpassningssyndrom

Det första man kanske tänker på när man hör ordet medberoende är en person som är anhörig till en alkoholist. Men så behöver det inte vara. Eller rättare sagt – i de flesta fall är det inte så.

Medberoende handlar om ett beteende, ett livsmönster. Det här beteendemönstret skapades ofta tidigt i barndomen och var ett sätt att anpassa sig, få bekräftelse, undvika konflikter eller känna sig älskad. Det var en överlevnadsstrategi som var nödvändig då, men som har hängt med upp i vuxen ålder och istället blir ett hinder i livet. 

En person som är medberoende behöver alltså inte komma från ett hem där någon förälder var missbrukare, utan det kan ha funnits andra orsaker som gjort att personen utvecklat ett medberoende. Många föräldrar har själva dysfunktionella beteenden och kan tex bete sig som små barn som söker bekräftelse. Som vuxen söker sig en medberoende person ofta till partners/vänner/chefer som har liknande beteenden som föräldrarna hade under uppväxten. Vi attraheras av det vi känner igen och associerar det med trygghet.

Så vad är det då för beteende eller symptom som visar att någon är medberoende? Det handlar om att man anpassar sig och är andra till lags, att man sätter andras behov före sina egna. Att man anpassar sin kommunikation efter andra, att det man säger inte är det man egentligen menar, och det man egentligen menar vågar man inte uttala av rädsla för en negativ reaktion. Relationen till andra blir viktigare än det egna livet. 

Det kan låta dramatiskt, men alltför ofta körs de egna behoven över och den medberoende har till slut inte kontakt med sina egna behov och sin egen vilja. ”Vem är jag egentligen, vad vill jag egentligen?” är frågan många kommer med när de till slut börjar må dåligt av att ha det så här och söker hjälp.Är det här något du känner igen hos dig själv? Är du en person som ofta tar ansvar för hur andra beter sig eller mår, eller känner det som att ditt eget välbefinnande är beroende av hur andra mår? Eller att du baserar din självbild och ditt värde på vad andra tycker om dig? Då kan du vara medberoende. Andra symptom är att inte kunna säga nej, inte kunna sätta tydliga gränser, att ge till andra men att själv ha svårt för att ta emot.

Eftersom ordet medberoende leder tankarna till en uppväxt med missbruk brukar jag istället prata om omvärldsberoende eller anpassningssyndrom – att vi på ett osunt sätt anpassar oss till vår omgivning, att vi är utanifrånstyrda. 

Genom att få upp ögonen för sina (ofta till stor del omedvetna) beteendemönster på ett djupare plan kan man hitta vägar framåt och utveckla mer konstruktiva och sunda beteenden och förhållningssätt, till sig själv och till andra. All utveckling börjar med insikt. 

"Tills du gör det omedvetna medvetet kommer det att styra ditt liv och du kommer att kalla det öde." Carl Jung

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller boka ett första samtal.

 

Ingrid Lindmark

Samtalsterapeut & neurofeedbackterapeut

Telefon

070 374 28 53

Adress

Eriksbergsgatan 12, 4 tr
114 30 Stockholm