Ingrid Lindmark

Jag är diplomerad samtalsterapeut utbildad i psykosyntes med vidareutbildningar inom medberoende, c-PTSD, neurofeedback och kognitiv beteendemetodik mm. Verksam som terapeut sedan 20 år.

I grunden är jag civilekonom och har arbetat länge i näringslivet med kommunikation, ledarskap och organisationsfrågor. Det gör att jag kan hjälpa dig i såväl privata som jobbrelaterade frågor och utmaningar.

Jag har även egen erfarenhet av ångest, utmattningsdepression, högkänslighet, ätstörningar och medberoende. Att ha jobbat igenom mitt bagage och mina egna utmaningar anser jag är nödvändigt för att kunna vara en bra terapeut. Idag är mina insikter och erfarenheter en stor tillgång i terapiarbetet.

Min målsättning är att bistå andra i att nå insikt om sina hindrande mönster på ett djupare plan och utveckla mer konstruktiva och sunda beteenden och förhållningssätt. Kort sagt: hjälpa människor att må bättre.


Ingrid Lindmark

Samtalsterapeut & neurofeedbackterapeut

Telefon

070 374 28 53

Adress

Eriksbergsgatan 12, 4 tr
114 30 Stockholm